Export av livdjur

Vi är godkända för export av livdjur inom EU samt Norge. Detta innebär att vi kan erbjuda både livdjur samt transporten av dessa fram till din besättning. Vår besiktade djurtransport är godkänd för transporter över 8 timmar och har alla faciliteter som krävs för en säker samt trygg livdjurstransport. Exporthandlingar samt intyg inför exporten hjälper vi till med.

Hösten 2016 var vår första export av livdjur till Nordens största fårgård, StoråLam i Danmark. Det var tre avelsbaggar som ska införlivas i deras besättning och sätta sin prägel på delar av de kommande lammen på StoråLam.  Vi är glada och stolta över att ha fått leverera de första Dorprarna i Danmark och hoppas att de kommer att utveckla fårproduktionen där.

Hösten 2017 exporterade vi fem dräktiga tackor och en obesläktad bagge till Finland.

Vintern 2018 exporterade vi fyra dräktiga tackor och en obesläktad bagge till Estland. Vi ombesörjde själva transporten.

Vintern 2018 exporterade vi de första dorpertackorna till Danmark samt tre nya avelsbaggar till StoråLam.

Sommaren 2019 exporterade vi en grupp med avelsbaggar till två besättningar i Spanien.

Hösten 2020 exporterades en grupp med tackor samt en avelsbagge till Spanien. 

Hösten 2021 genomfördes vår största export hittills. 22 tackor samt tre baggar exporterades återigen till Spanien och vår samarbetspartner Dorper de Marzán. 

Vid intresse av inköp av livdjur för import till EU-land samt Norge, vänligen kontakta oss för mer information. 

Förmannen Peter Hélen på StoråLam med sina nya avelsbaggar på 
plats i Holstebro, Damark.