Sydafrikansk dorper
mitten av 1900-talet uppstod dorpern genom att korsa Dorset Horn-baggar med tackor av Blackheaded persianras. Dorpens egenskaper gör att den klarar så väl hettan i Mexiko som den extrema kylan i Kanada. Dorpern är världskänd för sitt marmorerade och mycket välsmakande kött. Rasen lämpar sig väl att användas för att ta fram korsningslamm i produktionsbesättningar.

Dorpern är ett medelstort vitt får med svart huvud och hals. Idealvikten hos baggen ligger på 90-105 kg och hos tackan på 70-85 kg. En attraktiv egenskap hos rasen är att den fäller pälsen själv och således inte behöver klippas.  

Tackan blir könsmogen tidigt och brunstar året om. Under en två-årsperiod kan hon producera tre kullar med ett snitt på 1,7 lamm per tacka. Dorpern föder, i jämförelse med andra köttraser, ett relativt litet lamm vilket minskar lammningsproblemen. Lammen föds livskraftiga och växer snabbt.

I Sverige är dorpern fortfarande en relativ liten ras och det är stor efterfrågan på livdjur.

Awanata 30034 med lamm

5 snabba om Dorpern
  • Lätta lamningar med pigga och alerta lamm
  • Fäller sin ull
  • Snabb tillväxt på lammen
  • Härdiga och anpassningsbara
  • Marmorerat och välsmakande kött